Upisna dokumentacija

POTVRDA UPISA U PRVI RAZRED

 • Potvrda upisa se obavlja po dostavi propisane dokumentacije u školu:
  • za ljetni upisni rok: 16.,17. i 18. 7. 2018. u vremenu od 10.00 do 17.00 sati
  • za jesenski upisni rok: 31. 8. 2018. u vremenu od 8.00 do 12.00 sati

Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanom roku gube ostvareno pravo upisa u školu.

 • Propisani dokumenti:
 1. ispunjen i potpisan obrazac o upisu u I. razred srednje škole (upisnica; vlastoručno potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika)
 2. liječničko uvjerenje za strukovni program obrazovanja koji učenik upisuje:
  • kemijski tehničar – liječnička svjedodžba medicine rada
  • ekološki tehničar – liječnička svjedodžba medicine rada
  • prehrambeni tehničar- potvrda nadležnog školskog liječnika
  • prirodoslovna gimnazija – za program nije potrebno liječničko uvjerenje 
 3. ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis ukoliko ih je učenik imao (dokumenti koji dokazuju pravo na dodatni bod ili izravan upis)
 4. potvrda o uplati troškova obrazovanja ( 150,00 KN )

 

 • Roditelji/skrbnici učenika upisanih u  sve obrazovne programe  dužni su participirati u povećanim troškovima obrazovanja u iznosu od 150,00 kuna.
 • Uplatu naknade za povećane troškove obrazovanja  moguće je izvršiti na IBAN ili broj računa – HR 9323300031100055241. Od obaveze plaćanja naknade za povećane troškove obrazovanja oslobođeni su učenici donositelji potvrde Centra za socijalnu skrb i djeca invalida, smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.                                                                                                                                        
 • U slučaju da učenik u osnovnoj školi nije učio engleski jezik najmanje četiri godine, Povjerenstvo će na pisani zahtjev učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika. Provjera znanja iz engleskoga jezika održat će se:
  • za ljetni upisni rok: srpnja 2018. u 10.00 sati(za kandidate s teškoćama u razvoju  lipnja 2018. u 10.00 sati).
  • za jesenski upisni rok: 23kolovoza 2018. u 10.00 sati(za kandidate s teškoćama u razvoju  kolovoza 2018. u 10.00 sati).

Brošura namijenjena učenicima osmih razreda osnovnih škola koja za cilj ima pomoći učenicima u traženju zanimanja koje bi najbolje moglo odgovarati njihovim mogućnostima,sklonostima i dosadašnjim postignućima…..