Stručna vijeća

Stručna vijeća raspravljaju i odlučuju o rasporedu predmeta i sati te ostalim zaduženjima predmetnih nastavnika, članova stručnog vijeća. Brinu o kontinuiranom stručnom usavršavanju, nabavi nastavnih sredstava i pomagala, uređenju učionica i kabineta te oglasnih panoa. Sudjeluju u ustrojavanju i provođenju učeničkih natjecanja i smotri, ali i drugih manifestacija u školi i izvan nje.

Stručna vijeća usklađuju ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovaraju i ujednačavaju kriterije ocjenjivanja i potiču ostvarivanje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta, stručno razrađuju i provode stručne i metodičke inovacije u odgojno-obrazovnom procesu. 

Svako stručno vijeće izrađuje svoj godišnji program rada, a u školi djeluju sljedeća stručna vijeća:

  • BIOLOGIJE I PREHRANE
  • DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH PREDMETA
  • FIZIKE, INFORMATIKE I RAČUNALSTVA
  • KEMIJE
  • MATEMATIKE
  • PRIRODOSLOVNO – KINEZIOLOŠKOG PODRUČJA
  • STRANIH JEZIKA
  • UMJETNIČKOG PODRUČJA (HRVATSKI JEZIK, GLAZBENA I LIKOVNA UMJETNOST)