Stručna vijeća

 
STRUČNO VIJEĆE ČLANOVI VIJEĆA VODITELJ VIJEĆA

HRVATSKOGA JEZIKA,

LIKOVNE I GLAZBENE UMJETNOSTI

Snježana Krešić – Jurić


Tereza Bolanča


Sandra Bešker


Mia Gadžo


Žaklin Antonijević


Vanja Gall


Darko Matičević

Tereza Bolanča
MATEMATIKE Vinka Vulić
Ivo Zović
Dajna Posinković
Matea Šimundić
Lada Tudor Jakić
Dajna Posinković

FIZIKE,

INFORMATIKE I RAČUNALSTVA

Fanica Barbaroša
Ana Boban
Snježana Komić
Sandro Rađa
Lada Tudor Jakić
Lada Tudor Jakić
STRANIH JEZIKA Renata Mihaljević
Sandra Šolić
Ivana Miletić
Jelena Mrduljaš
Ana Nikolić
Renata Mihaljević
DRUŠTVENO HUMANISTIČKO Gordana Čičmir Vestić
Ana Nikolić
Dijana Ledić Begonja
Sanja Ćakić
Katja Lončar, Renato Đikić
Gordana Čičmir Vestić
GEOGRAFIJE, GEOLOGIJE, GEOKEMIJE, MINERALOGIJE I TZK (Zrinka Lončar), Tina Ivelja
Vicko Sviličić
Vesna Poklepović
Žarko Ivanković
Marina Zubčić
Vicko Sviličić
KEMIJE Ivica Čukušić
Ljilja Miščević
Mirjana Župa
Ivana Šarić
Petra Aljinović
Tanja Tudor Juretić
Ivana Mlikotić
Ante Škobalj
Mirjana Župa
BIOLOGIJE I PREHRANE Vedrana Miljak – Bosančić
Romeo Lakoš
Marijana Lakoš
Ivana Lipovac
Mirjana Tadić
Matilda Jelaska
Dragana Vručinić
Sanja Brkić
Romeo Lakoš