PROJECT GET UP AND GOALS!

GLOBAL CITIZENSHIP AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG-S)

 

GET UP AND GOALS!

 

Naziv projekta: Get up and Goals!

Nositelji projekta: Učenici prvih razreda gimnazije pod mentorstvom prof. Renate Mihaljević. Projekt se realizira u suradnji s partnerima iz Irske, Italije i Turske.

Sudionici projekta: Učenici u dobi od 15 godina (1.a, 1.b razred 2019./2020.). U prvoj i zadnjoj fzi projekta će sudjelovati svi učenici prih razreda gimnazije, a u glavnoj fazi odabrani učenici.

Trajanje projekta: 1.10.2019. – 30.4.2019.

Jezik: engleski

Način rada: Nakon početnog međusobnog upoznavanja partnera u Twin space-u, nastavnici upoznaju učenike s ciljevima održivog razvoja. Učenici povezuju ta saznanja sa svojim okruženjem na nacionalnom nivou i u lokalnim zajednicama. U Twin space-u će se oformirati nacionalni i međudržavni timovi koji će surađivati unaprijed osmišljenim i dogovorenim aktivnostima.

Cilj: Glavni cilj i prvi cilj ovog projekta je upoznati učenice s ciljevima održivog razvoja. Zatim, podići svijest učenika o izazovima i važnosti tih ciljeva u svijetu kako bi ih se potaklo da postanu informirani građani koji će poduzimati akcije za ostvarivanje istih.

Razvijati medijsko obrazovanje i medijsku pismenost aktivnim stvaranjem videa, eZine-a ili društvene medijske kampanje.

Očekivani rezultati: Učenici će steći nova znanja o ključnim pitanjima 21. stoljeća, unaprijedit će vještine suradničkog učenja i poučavanja, razmijenit će svoje najbolje prakse, radit će na razvoju informatičkih vještina, naučiti koristiti nove platforme za učenje i poučavanje, kao i služiti se materijalima dostupnim na mreži.

Certifikat projekta “Get up and Goals!” dostupan je na poveznici.

 

 

REZULTATI PROJEKTA

 

Učenici 1.a i 1.b prirodoslovne gimnazije, pod mentorstvom prof. Renate Mihaljević, sudjelovali su u eTwinning projektu Get up and Goals! Partneri su im bili srednje škole iz Irske, Italije i Turske. Projekt je završio 31.5.2020.

Glavni smisao projekta je bio da se učenici upoznaju s ciljevima održivog razvoja i nauče što oni kao pojedinci mogu napraviti da bi svijet u kojem živimo postao bolji.

Zašto ciljevi održivog razvoja? Kako bi se ciljevi održivog razvoja ostvarili svi trebaju djelovati: vlade, privatni sektor i društvena zajednica. Mladi ljudi, kao građani i članovi globalne zajednice, igraju važnu ulogu u doprinosu održive budućnosti. Ovaj projekt ih je povezao u međunarodne timove u kojima su izmjenjivali ideje i odgovarali na pitanje: Što mi možemo napraviti u našoj društvenoj zajednici kako bismo poboljšali život na našem planetu?

Izrađivali su mrežne stranice, postere, Instagram profile, videa… Koristili su društvene medije na siguran i koristan način kako bi širili svijest o tome da jedino zajedničkim snagama, ukoliko se svi udružimo, možemo naš svijet učiniti održivim i ljepšim za život.

Konačni proizvod njihovog promišljanja je mrežna stranica, koju je izradio učenik Leo Jerković iz 1.b, na kojoj su objedinjeni svi njihovi pozivi na akciju za održivi planet. Poveznica na mrežnu stranicu na kojoj se nalaze radovi učenika.

 

 

 

                                                                           

 

 

Renata Mihaljević, prof. savjetnik