Primanja (razrednici)

RAZREDNIK RAZRED DAN SAT SMJENA MJESTO
Ljilja Miščević 1.A
Jelena Mrduljaš 1.B
Tanja Tudor Juretić 1.C
Snježana Komić 1.D
Ivana Miletić 1.E
Sandra Bešker 2.A
Katija Lončar 2.B
Antonija Burčul 2.C
Mia Gadžo 2.D
Mirjana Tadić 2.E
Renata Mihaljević 3.A
Sandra Šolić 3.B
Dajna Posinković 3.C
Ivana Šarić 3.D
Matilda Jelaska 3.E
Petra Aljinović 3.F
Fanica Barbaroš 4.A
Mirjana Župa 4.B
Sanja Brkić 4.C 
Ivana Mlikotić 4.D
Ante Škobalj 4.E