Primanja (nastavnici)

 

RASPORED PRIMANJA RODITELJA SVIH PROFESORA
R. BR. IME I PREZIME PROFESORA DAN ŠK.SAT SMJENA UČIONICA
1. Aljinović Petra srijeda 4. B kabinet za primanje roditelja
2. Barbaroša Fanica petak 3. B kabinet za primanje roditelja
3. Begonja Ledić Dijana četvrtak 2. A/B učionica 5.
4. Bešker Sandra četvrtak 5. A kabinet za primanje roditelja
5. Boban Ana srijeda 4 B zbornica
6. Bolanča Tereza utorak 4 B zbornica
7.  Bralić Zrinka srijeda 4 A zbornica
8. Brkić Sanja  četvrtak 3 B kabinet za primanje roditelja
9. Burčul Antonija petak 5 A kabinet za primanje roditelja
10. Ćakić Sanja srijeda 3 A zbornica
11. Čičmir-Vestić Gordana četvrtak 6 B zbornica
12. Čondić Marija srijeda 2

1

B

A

zbornica
13. Ćukušić Ivica petak 5 A zbornica
14. Gadžo Mia  ponedjeljak 5 A kabinet za primanje roditelja
15. Gall Vanja utorak 3. A zbornica
16. Gavrilović Jadranka utorak 4. A zbornica
17. Ivelja Tina petak 4 A kabinet za primanje roditelja
18. Ivković Ivanišević Iva petak 4 B kabinet za primanje roditelja
19. Jelaska Matilda ponedjeljak 3. B kabinet za primanje roditelja
20. Komić Snježana ponedjeljak 4 B učionica br. 9
21. Krešić Jurić Snježana srijeda 3. B zbornica
22. Lakoš Marijana ponedjeljak 3 B zbornica
23. Lakoš Romeo ponedjeljak 7 B zbornica
24. Lipovac Ivana srijeda 4 A zbornica
25. Lončar Katija petak 3. A kabinet za primanje roditelja
26. Matičević Darko srijeda 3. B zbornica
27. Mihaljević Renata srijeda 3. B kabinet za primanje roditelja
28. Miletić Ivana utorak 6. B kabinet za primanje /zbornica
29. Miljak Bosančić Vedrana ponedjeljak 3 A zbornica
30. Miščević Ljilja ponedjeljak 2. B kabinet za primanje roditelja
31. Mlikotić Ivana srijeda 3 A učionica br. 9
32. Mrduljaš Jelena utorak 5 B kabinet za primanje roditelja
33. Nikolić Ana utorak 2 B zbornica
34. Tanja Tudor Juretić ponedjeljak 4 A kabinet za primanje roditelja
35. Poljak Andrijana utorak 4 B zbornica
36. Posinković Dajna srijeda 4. B učionica br. 9 ili zbronica
37. Rađa Sandro srijeda 3. A informatika
38. Sviličić Vicko ponedjeljak 7 B zbornica
39. Šarić Ivana ponedjeljak 4. B kabinet za primanje roditelja
40. Škobalj Ante srijeda 3 A kabinet za primanje roditelja
41. Šolić Sandra četvrtak 4. A kabinet za primanje roditelja
42. Tadić Mirjana ponedjeljak 2 A kabinet za primanje roditelja
43. Vručinić Dragana ponedjeljak 3 B zbornica
44. Vulić Vinka petak 3 B kabinet za primanje roditelja
45. Zović Ivo petak 5. B zbornica
46. Župa Mirjana ponedjeljak 5 A učionica br. 9
47. Ivanković Žarko ponedjeljak 7 A kabinet za primanje roditelja
48. Poklepović Vesna ponedjeljak 7 A kabinet za primanje roditelja
49. Zubčić Marina srijeda 4. B zbornica
Smjena A – 1. i 3.razredi       Smjena B – 2. i 4. razredi