Mineralogija

Mineralogija (lat. minerale = ruda, grč. logos = znanost) ili rudoslovlje je znanost o mineralima koja proučava njihov oblik, unutrašnju građu, fizikalna i kemijska svojstva. Osim toga, ona proučava uvjete i prirodne zakone postanka minerala, kriterije za njihovu klasifikaciju, geografsku rasprostranjenost te mogućnosti uporabe.

Mineralogija je kao znanost relativno mlada. Smatra se da je njen razvoj započeo u 16. stoljeću djelovanjem njemačkog liječnika i rudara G. Bauera – Agricole koji se bavio određivanjem i sistematikom minerala na temelju njihovim fizikalnih svojstava. Jedan od prvih pisanih radova s područja mineralogije je rad Aristotelova učenika Teofrasta iz 3. stoljeća prije Krista, u kojemu je po prvi put opisano pedesetak minerala, pretežno dragoga kamenja.

U skladu s mnogim područjima koja proučava i zadacima koje rješava mioneralogija kao znanost ima i mnoge ogranke. Usko je povezana s mnogim znanostima, pogotovo s ostalim geološkim disciplinama kao što su opća i stratigrafska geologija, petrologija, geokemija i znanost o ležištima mineralnih sirovina.

Materijali za kemijske tehničare (4.d):

Mineralogija

Građa Zemlje

Građa Zemlje (prezentacija)

Minerali

Načini postanka minerala

Minerali sedimentnog postanka

Minerali sedimentnog postanka (prezentacija) 

Minerali magmatskog postanka

Minerali metamorfnog postanka