Završni rad

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja u strukovnim školama završava izradom i obranom završnog rada koji je propisan Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada. Učenici u strukovnim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU

GODINU   2017. /2018.

 

Obrazovni sektor:  Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

            zanimanja: EKOLOŠKI TEHNIČAR

                                KEMIJSKI TEHNIČAR

Obrazovni sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina

           zanimanje: PREHRAMBENI TEHNIČAR

 

PRIJEDLOG  TEMA  ZAVRŠNOG  RADA: do 20. listopada 2017

IZBOR TEME ZAVRŠNOG  RADA: do 31. listopada 2017.

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA:

(prijavnicom – učenici u dogovoru s razrednikom u urudžbeni zapisnik)

  • do 1. travnja 2018. za ljetni rok
  • do 10. srpnja  2018. za jesenski rok
  • do 30. studenoga 2018. za zimski rok.

 

PREDAJA PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA

u urudžbeni zapisnik škole,

do  24. svibnja 2018. godine, najkasnije 10 dana prije obrane, za ljetni rok;

do  16. kolovoza 2018. za jesenski rok.

Obrani može pristupiti učenik:

– koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnoga  obrazovnog programa

– čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

  • ljetni rok, tijekom lipnja  04. 06 – 06. 06. 2018.
  • jesenski rok, u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka 27.08.2018.
  • zimski rok, tijekom veljače

 

PODJELA SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOM RADU:

  • nakon ljetnog roka:  30. lipanja 2018.
  • nakon jesenskog roka:  kolovoz 2018.
  • nakon zimskog roka: veljača