Kemijski tehničar

Učenje kemijske skupine predmeta realizira se kroz teorijski rad u učionici, ali i praktičan rad u laboratoriju koji je često učenicima najzanimljiviji dio školovanja.

Kemijski tehničar može raditi u laboratorijima, ispitnim stanicama i pogonima sudjelujući u razvoju i unapređivanju analitičkih metoda, pripremanju i vođenju tehnološke dokumentacije, provođenju i nadzoru tehnnoloških procesa, kontroli sirovina, proizvoda i sl.

Obrazovanje može nastaviti na svim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima: Kemijsko-tehnološkom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu itd.

Nastavni predmeti koji se boduju pri upisu su: 

Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Kemija, Biologija i Tehnička kultura.

 

NASTAVNI PLAN KEMIJSKI TEHNIČAR

KEMIJSKI TEHNIČAR

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

OPĆI DIO

1.

Hrvatski jezik

3

3

3

3

2.

Strani jezik

2

2

2

2

3.

Povijest

2

2

4.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

5.

Geografija

2

1

6.

Politika i gospodarstvo

1

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8.

Matematika

4

4

3

3

9.

Fizika

2

2

2

2

10.

Biologija

2

2

2

11.

Računalstvo

2

2

 

Ukupno opći dio

22

21

15

14

POSEBNI STRUČNI DIO

12.

Opća kemija s vježbama

3 +4

13.

Anorganska kemija s vježbama

2+3

14.

Fizikalna kemija

2

15.

Vježbe iz fizikalne kemije

3

16.

Organska kemija s vježbama

3 + 3

17.

Biokemija s vježbama

2+ 3

18.

Analitička kemija s vježbama

1+3

19.

Tehnološke operacije s vježbama

2+2

20.

Tehnološki procesi

3

21.

Primijenjena informatika

 

 

0+2

0+2

 

SRZ

1

1

1

1

 

UKUPNO

30

31

30

28

IZBORNI PROGRAMI

1.

2. strani jezik : Talijanski jezik

3

3

1

1

2.

Izabrani kemijski pokusi

0+2

0+2

3.

Mineralogija

1

4.

Mikrobiologija

0+2

5.

Forenzična ispitivanja

0+2

6.

Geokemija

1

7.

Toksikologija

2

8.

Mjerenja u okolišu

0+2

9.

Astrokemija

1

10.

Povijest kemije

1

11.

Izabrani kemijski procesi

1

1

12.

Kemija i nutricionizam

1+1

13.

Osnove ekologije

1

14.

Kemijski procesi u okolišu

1

 

UKUPNO

33

34

33

33

 

Stručna praksa

80

80

40

 

FAKULTATIVNI PROGRAM

 

 

 

 

1.

Latinski jezik

 

 

2

2