Kalendar rada

 

KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU ​​ 2018./2019.

 

Školska godina počinje 1. rujna 2018. godine, a završava 31. kolovoza 2019.

Nastavna godina počinje 10. rujna 2018., završava 14. lipnja 2019a za učenike završnih razreda srednje škole traje do 22. svibnja 2019.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta:

  • prvo polugodište traje od 10. rujna 2018. do 21. prosinca 2018.

  • drugo polugodište traje od 7.siječnja 2019. do 14. lipnja 2019., a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2019.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018., a završava 4. siječnja 2019.

Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019., završava 26. travnja 2019. te nastava počinje 29. travnja 2019.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019. godine, osim za učenike koji u to vrijeme polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji odrađuju dopunski rad, stručnu praksu, brane završni rad ili polažu ispite državne mature.