Kalendar rada

KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU ​​ 2019./2020.Školska godina počinje 1. rujna 2019., a završava 31. kolovoza 2020. godine.

Nastavna godina počinje 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020, a za učenike završnih razreda traje do 22. svibnja 2020.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

  • Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019. godine.
  • Drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020. do 17. lipnja 2020., a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2020.

Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2019., a završava 10. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 10. travnja 2020., a završava 17. travnja 2020.  te nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine. Ne počinje za učenike koji u to vrijeme polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, Završni rad, ispite državne mature ili stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.