Javne ponude

Agencija Destinations F-tours odabrana je za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Prag).


Obavijest agencijama

 • odluka Povjerenstva 3.a,3.b, 3.c, 3.e i 3.d razreda za stručnu ekskurziju u Prag

Sastanak Povjerenstva za odabir agencije za provedbu stručne ekskurzije u Prag održan je 13. prosinca 2018. U 19.05 h u prostorijama škole.

Povjerenstvo je izabralo dvije ponude koje će se predstaviti roditeljima učenika:

 1. Magellan
 2. F- tours

Obavještavaju se agencije da će se predstavljanje roditeljima održati 18. prosinca ( utorak) 2018. u 19.00 sati, u čitaonici školske knjižnice.

Mole se predstavnici agencija da  pripreme 15- minutne prezentacije.


Javni poziv za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Prag (ponuda)


Javni poziv za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim (ponuda)

Obavijest agencijama

 • odluka povjerenstva 2.a,2.b i 2.c razreda za stručnu ekskurziju u Rim.

Sastanak Povjerenstva za odabir agencije za provedbu stručne ekskurzije u Rim održana je 15. listopada 2018. u 18.25h u prostorijama škole.

Povjerenstvo je izabralo tri ponude koje će se predstaviti roditeljima učenika:

 1. F-tours
 2. Perla
 3. Vip travel

Obavještavaju se agencije koje su ušle u uži izbor da će se predstavljanje roditeljima održati 20.studenog 2018. (utorak) u 17.30 sati, u čitaonici školske knjižnice.

Mole se predstavnici agencija da pripreme 10-minutne prezentacije.


Javni poziv za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Prag (ponuda)


Javni poziv za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu u Rim (ponuda)

Obavijest agencijama

 • odluka povjerenstva 2.a,2.b i 2.c razreda za stručnu ekskurziju u Rim.

Sastanak Povjerenstva za odabir agencije za provedbu stručne ekskurzije u Rim održana je 15. listopada 2018. u 18.25h u prostorijama škole.

Povjerenstvo je izabralo tri ponude koje će se predstaviti roditeljima učenika:

 1. F-tours
 2. Perla
 3. Vip travel

Obavještavaju se agencije koje su ušle u uži izbor da će se predstavljanje roditeljima održati 20.studenog 2018. (utorak) u 17.30 sati, u čitaonici školske knjižnice.

Mole se predstavnici agencija da pripreme 10-minutne prezentacije.