Izrada i obrana završnog rada

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

ZA  ŠKOLSKU GODINU 2018. /2019.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja u strukovnim školama završava izradom i obranom završnog rada koji je propisan Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada.


Učenici u strukovnim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Dosputan je raspored obrana završnih radova.