Geologija

Geologija je znanost o postanku, razvoju, građi i dinamici Zemlje. Može se definirati i kao prirodna znanost koja proučava građu, te vremensku i prostornu dinamiku Zemlje kao cjeline. Uže shvaćeno, geologija je znanost o razvitku, strukturama i dinamici Zemljine kore ili litosfere.

Geologija pruža primarne dokaze za tektoniku ploča, povijest života i evolucije na Zemlji kao i za prošlost klime. U moderno doba, geologija je komercijalno važna za eksploataciju minerala i ugljikovodika (nafte, plina i ugljena), javno je važna za predviđanje i razumijevanje  prirodnih nepogoda, te igra ključnu ulogu u geotehničkom inženjerstvu.

4. Razred (prirodoslovna gimnazija)

Geologija

Građa Zemlje

Građa Zemlje

Minerali

Kohezijska svojstva minerala 

Pojam i postanak stijena

Magmatske stijene

Sedimentne stijene

Metamorfne stijene

Primarni strukturni oblici magmatskih stijena

Primarni strukturni elementi magmatskih stijena

Primarni strukturni elementi sedimentnih stijena 

Primarni strukturni oblici metamorfnih stijena

Primarni strukturni oblici metamorfnih stijena

Bore

Bore

Navlake

Navlake

Rasjedi

Rasjedi

Starost Zemlje i geološka razdoblja prošlosti

Određivanje relativne starosti stijena litosfere

Određivanje apsolutne starosti stijena litosfere

Evolucija života na Zemlji

Fosili

Načini fosilizacije

Sunčev sustav-2.e

Svemir-2.e