Geografija

Geografija (grč. γεωγραφία),  znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine. Naziv potječe iz klasične starine, a upućuje na prvotno značenje geografije, pa je prema tome nastala i riječ zemljopis. Geografija tada nije bila znanost s određenim objektom i ciljem proučavanja, već neka vrsta opće enciklopedije o Zemlji. Riječ geografija prvi je skovao Eratosten oko 200. pr. Kr. kako bi označio opisno učenje o Zemlji.

Uz filozofiju i povijest, geografija pripada među najstarije znanosti ljudske civilizacije. Ona se za objašnjavanje geografskog prostora koristi metodama prirodnih i društvenih znanosti. S obzirom na raznoznačnost geoprostora, geografija je kao znanost vrlo kompleksna. To je jedina dualna ili mostna znanost, koja povezuje prirodne i društvene znanosti. 

Geografija je, dakle, sintetička znanost, koja spaja mnoga dostignuća brojnih znanosti radi objašnjavanja geografskog prostora. Ona pripada u skupinu prirodnih znanosti jer joj je osnovno polazište u prirodnim značajkama geoprostora.

Geografija kao znanost o geografskom prostoru (Zemljinoj površini) objašnjava raširenost, utjecaje i međuovisnost svih najvažnijih prirodnih i društvenih čimbenika, koji sudjeluju u oblikovanju geoprostora kao cjeline ili njegovih prostornih dijelova (regija).

2. razred (prirodoslovna gimnazija)

Broj i razmještaj stanovništva na Zemlji

Promjene broja stanovnika na Zemlji

Prirodno kretanje stanovništva na Zemlji

Ponavljanje gradiva

Demografska tranzicija

Migracije stanovništva

Opće kretanje stanovništva

Biološki sastav

Rasni etnički i religijski sastav

Gospodarski sastav

Razvijenost i stanovništvo na Zemlji

Gradska naselja

Postanak i razvoj gradova do geografskih otkrića

Postanak i razvoj gradova na Zemlji

Gradski ili urbani sustavi na Zemlji