Dodatna i dopunska nastava

RASPORED DODATNE I DOPUNSKE NASTAVE

 

 

PREDMET NASTAVNIK BR. SATI TJEDNO RAZREDI DAN SAT SMJENA UČIONICA
Matematika (dopunska) Ivo Zović 1 2.F, 3.D, 3.E 3
Matematika (dodatna) Marija Čondić 1 4.C, 4.E srijeda 1. i 2. sat

6. i 7. sat

A (kada je A popodne)

A (kada je A ujutro)

11

8

Engleski jezik (dopunska) Renata Mihaljević 1 2.A, 2.B., 2.C, 4.A, 4. B četvrtak 0. sat B 9
Engleski jezik (dodatna) Ivana Miletić 1 4.C, 4.D, 4.E subota 8:30 – 10:00 subota po dogovoru 6
Hrvatski jezik (dopunska) Snježana Krešić Jurić 2 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 3.A, 3.B petak po dogovoru 6. i 7. sat B
Latinski jezik (dodatna) Jelena Mrduljaš 1 2.A, 2.B, 2.C četvrtak/petak 0. sat A/B 9
Povijest (dodatna) Gordana Čičmir-Vestić 1 1.A, 1.B

2. A, 2.B, 2.C

4. A, 4.B

četvrtak 0.  sat

7. sat

A

B

8
Debatni klub (dodatna) Dijana Ledić Begonja 2 svi četvrtak 6. i 7. sat A/B 9
Geografija (dodatna) Zrinka Bralić 2 svi subota
Kemija (dodatna) Ljlja Miščević 1 4.C, 4.B subota 8:00-9:30 svaka druga subota
Kemija (dodatna) Anrijana Poljak 1 4.C, 4.D, 4.E utorak

petak

7.sat

7.sat

(nastava ujutro)

2 utorak

3 petak

Fizika (dodatna) Fanica Barbaroša 2 4.A, 4.B, 4.C,  4.D, 4.E utorak 6. i 7. sat  B 4

 

1. i 3. razredi – SMJENA A

2. i 4. razredi – SMJENA B