Obrana završnih radova

Na poveznici možete vidjeti termine predviđene za obranu završnih radova.