NAČEŠĆA PITANJA RODITELJA I ODGOVORI

Dragi roditelji, prije svega, želimo Vam zahvaliti na Vašem vremenu i suradnji koju ste nam iskazali sudjelovanjem u online anketi. Možete otvoriti prezentaciju s istaknutim najzastupljenijim odgovorima roditelja te usporediti „glas većine“ s  Vašim osobnim iskustvom i percepcijom virtualne nastave.

Proučili smo sve Vaše pohvale, komentare i potrebe za promjenama. Moramo priznati da većinu roditelja, tj. djece more slične brige te smo ih odlučili obuhvatiti u nekoliko kategorija, s prigodnim odgovorima i pojašnjenjima. Hvala Vam na svim konstruktivnim sugestijama, na kojima ćemo se potruditi raditi i učiniti našu daljnju suradnju što ugodnijom – na zadovoljstvo Vas, Vaše djece i nas školskih djelatnika. 

 

  1. VREDNOVANJE UČENIKA

Kao roditelj želim imati uvid u napredak u on line radu moga djeteta, isto kao što imam uvid na ocjene u e-dnevniku. Fali povratna informacija o kvaliteti rada djeteta, jesu li riješeni zadatci točni i sl.. Mislim da bi bilo dobro da razrednici prikupe dojmove, opažanja i eventualne preporuke profesora, a onda ih prenesu u grupe koje imaju s roditeljima. Super je što uopće može funkcionirati nastava, no možda bi bilo dobro povremeno uvesti laganu provjeru znanja

U dogovoru sa školskim kolektivom, nastavnici će krajem tjedna u e-Dnevniku voditi bilješke i napomene, pa ćete na taj način moći pratiti rad i napredovanje svoga djeteta. Od Ministarstva smo primili slijedeći naputak: „Ako su organizirani virtualni razredi, očekuje se da učenici sudjeluju u raspravama, čitaju za njih pripremljene obrazovne sadržaje te šalju svoje radove. Sama prijava u sustav za učenje na daljinu nije jedini način praćenja učenika, oni trebaju biti aktivni sudionici u svojim virtualnim razredima. Od svih učenika očekuje se preuzimanje odgovornosti za vlastiti napredak u učenju te maksimalno sudjelovanje u aktivnostima nastave na daljinu. Međutim, uputa je dana nastavnicima da prva dva tjedna online nastave ne ocjenjuju, već samo prate rad i potiču učenike, te da uzmu u obzir ograničenja tehnologije.“

 

  1. VIDEO PRIKAZI

Zadatci iz pojedinih predmeta nisu u potpunosti objašnjeni i nisu usklađeni s obrađenim gradivom. Za važne predmete voljeli bi da su organizirani video pozivi, ili streaming kanali s tumačenjem gradiva. Trebala bi se uvesti grupna on line nastava uživo preko Skype-a ili slično, kako bi učenici u razredu ostali povezani i međusobno i s nastavnicima. Tako bi imali priliku lakše postavljati pitanja nastavniku i osjećali bi se manje izoliranima od svojih vršnjaka i manje usamljenima. Tome bi mogao doprinijeti i manji broj samostalnih zadataka te više grupnih. Ujedno bi nastavnik mogao reagirati na eventualne probleme kod učenika. Također, trebala bi barem jedanput tjedno preko neke platforme ili društvene mreže postojati komunikacija video pozivom s razrednikom.

Pokušat ćemo doskočiti ovom problemu, no iz CARNet sustava smo također na početku rada virtualnih učionica primili naputak kako se ne bi trebala održavati video-konferencijska nastava, zbog količine opterećenja i pada sustava. 

 

  1. KOLIČINA I OBLIK NASTAVNIH MATERIJALA I SADRŽAJA

Iz pojedinih predmeta se nabacuje previše gradiva i zadataka koje bi trebalo riješiti u jako kratkom roku. Pohvalila bih brzinu kojom je uvedena nastava na daljinu i, s obzirom na kratak rok koji ste imali, zadovoljna sam. Iako, nadam se da ćete uspjeti u budućnosti optimizirati vrijeme koje učenici na ovaj način provode ispred računala. Nastava bi trebala trajati kraće. Odnosno, zadaci bi trebali biti jednostavnije izvedivi. Događa se da analogni zadatak, kada završi u digitalnom obliku nastave postaje vremenski prezahtjevan, iako se na prvu čini „banalan“. Također, djeca su umornija nakon svega par sati rada za računalom, nego nakon cijelog dana u učionici i školi. Ne bi se trebali davati zadatci zbog kojih oni moraju sami istraživati po internetu, jer onda zaista provode gotovo cijeli dan ispred ekrana. Mogu se koncentrirati na sadržaje koje imaju u svojim udžbenicima, pogledati možda neki video koji im je nastavnik pripremio, pisati u bilježnicu rukom i olovkom pa nastavniku slati fotografije svoga rada. Svakako pokušati smanjiti vrijeme pred ekranom.

Trebalo bi se pridržavati tjednog rasporeda kao i za vrijeme nastave prije korone, tj. ne objavljivati nastavne materijale iz predmeta koji nisu taj dan u rasporedu. Zatim, manje pisanja ogromnih tekstova u Word-u te da se zadatci daju do 14h i da očekivano vrijeme za izvršavanje dnevnih zadataka bude sukladno školskom satu. Domaća zadaća također da ne oduzima cijeli dan. Hvala!

Dragi roditelji, nastavnici su obaviješteni o Vašim brigama, tj. opterećenju Vaše djece. Anketa o iskustvima s virtualnom nastavom provedena je i među školskim djelatnicima, pri čemu je većina nastavnika napomenula kako u ovoj situaciji svjesno postavljaju manje nastavnih materijala i zadataka za učenike, jer su svjesni njihove opterećenosti u ovoj situaciji. Ostatak je kao najčešći odgovor istaknuo da koristi jednak broj nastavnih materijala i sadržaja, kao da su i u stvarnoj učionici.

Ukoliko neki nastavnik i objavi materijale u virtualnoj učionici prije rasporeda, to ne znači da ih dijete u tom trenutku mora proučiti i riješiti obaveze. Raspored se normalno prati.

Nadalje, sutra će biti provedena anketa i za učenike, upravo o zadovoljstvu nastavnim sadržajima i materijalima. Na taj se način trudimo dobiti „kompletnu sliku“ iskustava i roditelja i nastavnika i djece.

  1. OSTALE NAPOMENE I SUGESTIJE:

Od učenika se očekuju znanja koja nisu imali priliku steći i usavršiti prije npr. znanje engleskog jezika potrebnog za snalaženje na računalu i internetu te informatička pismenost. Stoga molimo za razumijevanje u vidu količine materijala i zadataka te vremenskih ograničenja.

Svima nam je ova situacija „nova“ i svi se trudimo učiti i prilagoditi najbolje što možemo. Nije neobično nešto ne znati, važno je ostati strpljiv sam sa sobom i s drugima 😊 Neka Vaša djeca znaju da se bez „srama“ mogu obratiti razredniku, predmetnom nastavniku ili nastavnicima informatike s nekim pitanjem ili nedoumicom u vezi rada s tehnologijom.

 

U PowerPoint prezentaciji ukratko su prikazani svi odgovori roditelja i vrlo su zanimljivi. Moramo istaknuti kako i nastavnike brinu slične stvari – ocjenjivanje, matura i sl. Zaista se svi trudimo i želimo izvući iz ove situacije najbolje što možemo!