ZNANOST NA TANJURU – HRANA MEDITERANA

Naša škola je u suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu u okviru programa popularizacije znanosti  Ministarstva znanosti i obrazovanja provela anketu među učenicima svih dobnih skupina i programa.

Cilj programa je bio prikazati znanstvenu tvrdnju kako je mediteranska prehrana najzdravija prehrana na svijetu i služi kao prevencija cijelog niza bolesti, odnosno pozitivno utječe na kvalitetu života.

Provedena je anonimna anketa o životnim navikama među učenicima.

Liječnici i studenti Medicinskog fakulteta u Splitu su obrađenu anketu uz edukativnu prezentaciju predstavili učenicima i profesorima u prostoru školske knjižnice.