DEBATNI KLUB PRIRODOSLOVNE ŠKOLE

Kao izvannastavna aktivnost, Debatni klub okuplja učenike zainteresirane za društvene probleme, koji kroz rasprave dvaju timova debatiraju prema utvrđenim pravilima.

Pod vodstvom prof. Dijane Ledić Begonja učenici se pripremaju za debate kao oblik strukturirane i argumentirane rasprave, ali i kao oblik sudjelovanja na međužupanijskim ili državnim natjecanjima.

Kao oblik intelektualnog natjecanja, debata se sastoji u debatiranju  afirmacijske i negacijske skupine, iznošenju stavova, dokaza, argumenata te kritičkog promišljanja u danim tezama. Debatanti se pripremaju za raspravu individualno ili timski, pokušavajući analizirati društvene probleme te odbaciti predrasude na temelju vlastitih stavova i retoričkih sposobnosti učenika.

Dijana Ledić Begonja, prof.