DEBATNI KLUB „PRIRODOSLOVCI“

Debatni klub „Prirodoslovci“ kao izvannastavna aktivnost okuplja učenike zainteresirane za društvene probleme pri čemu debatanti iznose svoje stavove kako bi se problem sagledao iz više kuteva, te kako bi se pronašli kvalitetni argumenti za osporavanje ili prihvaćanje teza. Posljedično, to pridonosi većoj toleranciji, razumijevanju problema i odbacivanju predrasuda kroz argumentirano mišljenje i retoričku sposobnost učenika. Read More
Read More

Stručna ekskurzija u Rim

Na sastanku održanom 11.11.2019. u 18:20 sati, Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju stručne ekskurzije u Rim odabralo je sljedeće turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave:  F-toursMagellanRoditeljski sastanak održat će se u petak, 15.11.2019. u 19:00 sati u prostorijama knjižnice (čitaonice) Prirodoslovne škole Split. Molimo predstavnike odabranih agencija da Read More
Read More

Višednevna izvanučionička nastava

Javni poziv za organizaciju višendnevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije u Prag (obrazac)
Read More

O školi

 

Prirodoslovna škola Split je ustanova s višedesetljetnom tradicijom iz  područja prirodoslovlja  koja inovacijama u   edukacijskim procesima i dinamičnim pristupom teži  izvrsnosti i ostvarivanju punih potencijala svojih učenika.

Trenutno naša ustanova organizira redovnu, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti za ukupno 21 razredni odjel, i to u 8 učionica općeg tipa, 2 moderno opremljena kemijska laboratorija, specijaliziranim učionicama biologije, fizike i informatike, praktikumu prehrane te velikoj čitaonici školske knjižnice.

Od školske godine 2018./2019. škola je domaćin Centra izvrsnosti iz prirodoslovlja te kao takva nastoji popularizirati prirodne znanosti među učenicima različitih uzrasta.  Zahvaljujući tome škola organizira rad zadruge Natura, sudjeluje u realizaciji projekata ICT županija, Globe, SEMEP, Ekoškole, ali i provodi niz drugih aktivnosti koje su podrobnije objašnjene u Školskom kurikulumu.

Prirodoslovna gimnazija

Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa, potreba i općeg znanja, što omogućava kvalitetniji upis na fakultete.

Pročitaj više

Ekološki tehničar

Program ekološkog tehničara osposobljava učenike za organiziranje i izvođenje ispitivanja kemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa te sudjelovanje u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o prirodi i okolišu.

Pročitaj više

Kemijski tehničar

Obrazovni program kemijskog tehničara osposobljava učenike za rad u različitim vrstama laboratorija te za vođenje kemijsko tehnološkog procesa od ulaza sirovina do otpreme gotovog proizvoda, nadzor nad tehnološkim procesima različitih tehnologija, mjerama zaštite, evidencije i vođenja popratne te zakonima i pravilnicima propisane dokumentacije.

Pročitaj više

Prehrambeni tehničar

Obrazovni program prehrambenog tehničara priprema učenike za sudjelovanje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda.

Pročitaj više